Senin, 04 Februari 2013

Pembukaan Pasambahan

Sambah sujuik jo simpuah, sabarek buka nan piawai, naraco luruih main daun, indak basisiak jo basibak, indak bahinggo jo babateh, kok ketek indak basabuik namo, kok gadang indak babilang gala, ujuikno sambah nan taserak kapado hadiran sadonyoDisadur : Pasambahan/Pidato alek Adat Minangkabau.________________________________________
Pengantar/Pembukaan• Sambah sujuik jo simpuah, sabarek buka nan piawai, naraco luruih main daun, indak basisiak jo basibak, indak bahinggo jo babateh, kok ketek indak basabuik namo, kok gadang indak babilang gala, ujuikno sambah nan taserak kapado hadiran sadonyo.• Dari sintuak kasanding baka, urang mamukek pagi pagi, dari ujuang taruih ka pangka, dari tangah sampai katapi, indak ba atok jo barompai, bukan bahinggo jo babateh, ketek indak basabuik namo, gadang indak bahimbau gala, ujuik taucap nan tapanggi nan hadir diateh rumah nangko. (Seterusnya …….kemudian disambah hadirin sasuai pangkek jo fungsinyo.)Badan Pemerintah• Sambah kapado bapak bupati sarato jo pak LKAAM, pak kapolres dan pak Kajari saganok muspida kasadonyo. Pusek jalo kumpulan ikan nan maatur nagari nangko, sakali gawa baribu ampun. ……..Perangkat Adat• Sambah kapado niniak mamak, nan gadang basa batuah, nan ba aka baurek tunggang, babatang badahan rampak, badaun baujuang rantiang, baputiak babungo kambang, babuah kato nan bana, buliah baselo diureknyo, buliah basanda dibatangnyo, gantuangan cupak nan duo, paratamo cupak asli nan kaduo cupak buatan.• Sambah kapado niniak mamak, nan gadang basa batuah, nan bapucuak sabana bulek, nan baurek sabana tunggang, nan tinggi tampak jauah, nan gadang jolong basuo, kapai tampaik batanyo, kapulang tampaik babarito.• Sambah kapado niniak mamak, nan bak kayu gadang ditangah koto, urek tampaik baselo, batang gadang tampaik basanda, dahannyo tampaik bagantuang, daun labek tampaik balinduang, kapanasan tampaik bataduah kahujananPerangkat Ninik Mamak• Bila maulana jo tuanku, suluah bendang adat limbago, kok duduak bacamin kitab, tagaknyo rintang jo pituah, nan tahu halal jo haram nan tahu syah dengan bata, kok suluahnyo masa didunia bendangnyo sampai ke akhirat, kaundang undang ka madinah kapayuang panji kasarugo.• Hulu balang jo ampang limo, jo manti pagawai adat, nan tahu disalah bana, tau dirantiang nan ka mancucuak, ataupun dahan nan ka mahimpok.• Nan mudo pambimbiang dunia, parik dalam pagar kokoh, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tangan indak pamacah, aso tarantang duo sudah, pambangkik batang tarandam nan bahati suci muko janiah.• Langkok sagalo bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang sumarak didalam kampuang, hiasan dalam nagari, kok auih bakeh mintak aia, kok lapa bakeh mintak nasi, iduiknyo tampek manyasa, kok matinyo tampaik baniaik, ambun puruak alung bunian urang nan duduak jo suratan.Ujuang pasambahan kapado datuak…….Kalilawa dipulau rimbangAnak ruso mati tadabiahKok gawa minta ditimbangKok doso ampun nan labiahApo la nan ambo imbau kadatuak kini……(Kemudian pembicaraan dilanjutkan pado acara nan kito maksud…)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar